LLPA Szkolenia Hybrydowe - partner w Europie Środkowo-Wschodniej

REJESTRACJA TERAZ
Kurs: DP-201: Projektowanie rozwiązania Azure Data Solution
Data: 2021-02-25
Język: Czeski
Czas trwania: 1 dzień
Opis: Kandydaci na ten egzamin są Microsoft Azure inżynierami danych, którzy współpracują z interesariuszami biznesowymi w celu zidentyfikowania i spełnienia wymagań dotyczących danych w celu zaprojektowania rozwiązań danych, które wykorzystują Azure usługi danych. Azure Inżynierowie danych są odpowiedzialni za zadania projektowe związane z danymi, które obejmują projektowanie rozwiązań Azure w zakresie przechowywania danych, które wykorzystują relacyjne i nierelacyjne magazyny danych, rozwiązania w zakresie przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i wsadowym oraz rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami. Kandydaci na ten egzamin muszą projektować rozwiązania w zakresie danych, które wykorzystują następujące usługi Azure : Azure Cosmos DB, Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake Storage, Azure Data Factory, Azure Stream Analytics, Azure Databricks oraz Azure Blob storage.
Wprowadź tylko liczby
Więcej informacji o tym, jakie informacje udostępniamy Microsoft zgodnie z umową serwisową, można znaleźć w zaktualizowanym Regulaminie - 12/2020 i Polityce prywatności - 12/2020.
Menu