Polityka prywatności

Wprowadzenie - Czym jest Polityka Prywatności i dlaczego jest ona ważna?

Jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania Państwa prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji od naszych klientów i osób odwiedzających Witryny LLPA : https://thellpa.com/, https://c3events.thellpa.com/, https://training.thellpa.com/. https://skills-academy.com/ i https://partner.skills-academy.com/program/ (w tym wszystkie witryny oznaczone białymi etykietami) ("Witryna", na którą składają się wszystkie treści i strony znajdujące się w domenie internetowej) i nie dotyczy informacji, które możemy od Ciebie zebrać w inny sposób (na przykład, niniejsza polityka nie dotyczy informacji, które możesz nam przekazać przez telefon, faksem lub pocztą tradycyjną).

Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od naszych klientów i osób odwiedzających naszą stronę internetową, w jakim celu, jak zamierzamy je wykorzystywać, na jakich warunkach możemy je ujawniać innym podmiotom, jak długo je przechowujemy, jak je zabezpieczamy oraz w jaki sposób przeglądamy i aktualizujemy takie dane i na jakich zasadach to robimy. Użyte w niniejszej Polityce prywatności określenia "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do strony Leading Learning Partners Association ( LLPA).

Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, "Dane Osobowe" oznaczają wszelkie informacje o sobie, które możesz nam podać podczas korzystania ze Stron, np. podczas zakładania konta użytkownika lub zawierania transakcji za pośrednictwem Stron, które mogą obejmować (ale nie ograniczają się do) Twoje imię i nazwisko, informacje kontaktowe, płeć, datę urodzenia, zawód, nazwę firmy i status certyfikacji itp.

Korzystając z naszych Stron internetowych, tj. rejestrując się w naszych usługach, wyrażają Państwo zgodę na niniejszą Politykę oraz na przetwarzanie Państwa danych, w tym Państwa danych osobowych, w sposób przewidziany w niniejszej Polityce.`Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, prosimy nie korzystać z Usługi.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Zasady, jednak na tej Stronie będziemy publikować zmienione Zasady ochrony prywatności. Możemy również wysyłać pocztą elektroniczną okresowe przypomnienia o naszych uwagach, ale należy często sprawdzać nasze Strony, aby zapoznać się z aktualną Polityką prywatności, która jest w mocy.

Dane osobowe są gromadzone tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie niezbędne do świadczenia naszych usług. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim z jakichkolwiek innych powodów.

LLPA nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub firm, zawartość ich stron internetowych, wykorzystanie dostarczonych im informacji, ani żadnych produktów lub usług, które mogą być im oferowane.Żaden z linków do tych stron nie stanowi o naszym sponsorowaniu lub przynależności do tych osób lub firm.

Treść:

 1. Co to jest LLPA
 2. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób
 3. W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
 4. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
 5. Fora, strony internetowe osób trzecich i łącza
 6. Przenoszenie danych osobowych poza Europę
 7. Okres zatrzymania
 8. Jakie są twoje prawa?
 9. Profilowanie
 10. Przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich
 11. Analityka, pliki cookie i inne technologie stron internetowych
 12. Komunikacja
 13. Środki bezpieczeństwa
 14. Przegląd niniejszej Polityki Prywatności
1. Co to jest? LLPA

Leading Learning Partners Association (LLPA) to grupa znanych Ośrodków Szkoleniowych - każdy z nich jest wiodącą firmą szkoleniową w dziedzinie IT w swoim kraju.

Listę naszych zarejestrowanych członków można znaleźć pod następującym linkiem: https://thellpa.com/members/.

Nasze dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://thellpa.com/contact/.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem dpo@thellpa.com.

2. Jakie Dane Osobowe gromadzimy i w jaki sposób

LLPA może zbierać informacje o Tobie z różnych źródeł. Obejmuje to (a) informacje, które zbieramy bezpośrednio od użytkownika, (b) informacje, które zbieramy automatycznie, gdy użytkownik odwiedza nasze witryny lub przegląda naszą zawartość online lub (c) informacje, które zbieramy o użytkowniku z innych źródeł.

Informacje, które zbieramy bezpośrednio od Państwa

Gdy użytkownik zakłada konto użytkownika, uczestniczy w kursach online, rejestruje się w celu uzyskania płatnego certyfikatu, wysyła do nas wiadomości e-mail i/lub uczestniczy w naszych forach publicznych lub w inny sposób przekazuje nam bezpośrednio informacje, możemy poprosić go o podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, publicznej nazwy użytkownika, hasła, miasta, numeru telefonu komórkowego, kraju lub regionu zamieszkania oraz firmy, w której obecnie pracuje.

Informacje o płci, roku urodzenia i najwyższym ukończonym poziomie edukacji są opcjonalne.

Informacje o kraju, z którego pochodzisz, zostaną wykorzystane do dostarczenia Twoich danych osobowych do naszego Członka w kraju, z którego pochodzisz, ale tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę i zgodzisz się na warunki opisane w Polityce Prywatności.

W przypadku uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Partnerskich, zbieramy informacje o planowanym terminie egzaminu oraz informacje o zdanym egzaminie.

Informacje zbierane przez nas automatycznie podczas odwiedzania naszych Stron lub przeglądania naszej zawartości online

Kiedy odwiedzasz i przeglądasz nasze strony internetowe, strony LLPA automatycznie zbierają pewne informacje i zapisują je w plikach dzienników.

Informacje te mogą być wprowadzane przez użytkownika (np. informacje o uczestnictwie w kursach, harmonogramy, informacje o uczestnikach, komentarze itp.) lub z samej usługi internetowej (np. które strony naszej Witryny zostały odwiedzone, kiedy zostały odwiedzone oraz jakie hiperłącza i inne elementy sterujące interfejsu użytkownika zostały użyte, czas trwania sesji, informacje o połączeniu, dane użytkowe i dane dziennika dotyczące sposobu uzyskiwania dostępu do usług i korzystania z nich, typ urządzenia używanego przez użytkownika, adresy IP (możemy być w stanie określić na podstawie adresu IP dostawcę usług internetowych użytkownika oraz położenie geograficzne jego punktu połączenia), informacje o lokalizacji, ustawienia językowe, system operacyjny używany przez użytkownika, oprogramowanie przeglądarki, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne). Gromadzimy również pewne informacje o wynikach uczniów i wzorcach uczenia się.

Używamy ich, aby pomóc nam zaprojektować naszą stronę tak, aby lepiej odpowiadała potrzebom naszych użytkowników, aby pomóc nam wspierać nasz serwis, zapobiegać oszustwom i monitorować bezpieczeństwo. Informacje te są dla nas przydatne w rozwiązywaniu problemów i pomagają nam zrozumieć trendy w użytkowaniu strony. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres i inne, chyba że użytkownik nam je przekaże.

Do zbierania tych informacji wykorzystywane są różne narzędzia analizy internetowej. Niektóre z tych informacji są gromadzone za pomocą plików cookie (małych plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, które przechowują informacje o nim, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Witryny). Użytkownik powinien mieć możliwość kontrolowania w jaki sposób i czy pliki cookie będą akceptowane przez jego przeglądarkę internetową. Większość przeglądarek oferuje instrukcje, jak zresetować przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie w sekcji "Pomoc" na pasku narzędzi. Jeśli odrzucisz nasze pliki cookie, wiele funkcji i udogodnień oferowanych przez Strony może nie działać prawidłowo.

Informacje, które zbieramy na Państwa temat z innych źródeł

LLPA może otrzymywać informacje o użytkowniku z innych źródeł, w tym z publicznie dostępnych baz danych lub od stron trzecich, i łączyć te dane z informacjami, które już posiadamy na temat użytkownika. Możemy również otrzymywać informacje od innych powiązanych firm, które są częścią naszego Stowarzyszenia. Pomaga nam to w ulepszać naszą komunikację z Państwem, identyfikować nowe perspektywy marketingowe oraz dostarczać produkty i usługi, które mogą Państwa zainteresować.

3. W jakich celach wykorzystujemy Państwa dane osobowe

LLPA może wykorzystywać zebrane dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia i utrzymywania usług, w tym usług członkowskich, treści dotyczących prywatności i ochrony danych, certyfikacji, szkoleń, administrowania kursami i ich udoskonalania, rozwiązywania problemów związanych z usługami, bezpieczeństwem i obsługą klienta oraz reagowania na nie, realizacji umów, wykrywania oszustw, problemów związanych z bezpieczeństwem, niezgodnych z prawem lub technicznych, zapobiegania im lub rozwiązywania ich w inny sposób, wypełniania zobowiązań prawnych lub dostarczania analiz i wartościowych informacji.

Kilka konkretnych przykładów, jak wykorzystujemy te informacje:

 • aby utworzyć i zarządzać swoim kontem
 • aby zapewnić Ci dostęp do konkretnej zawartości kursu i/lub usług, które wybierzesz
 • aby usprawnić i ułatwić korzystanie z kursów, na które się zapisałeś
 • aby dostarczyć Ci informacji o kursie lub wydarzeniu, w którym uczestniczysz
 • aby odpowiedzieć na Twoje pytania i prośby o wsparcie
 • oceny potrzeb użytkownika, określenia odpowiednich kursów i wyświetlania treści w oparciu o zainteresowania użytkownika
 • aby wysyłać Ci aktualizacje o kursach online lub innych wydarzeniach na Stronach, informacje o komunikacji marketingowej i usługach dotyczących utrzymania Stron lub aktualizacje
 • prowadzenie badań i analiz w celu ulepszenia naszych usług, zarówno indywidualnie (np. przez personel kursu podczas pracy ze studentem), jak i zbiorczo, w celu zindywidualizowania Państwa doświadczeń oraz oceny dostępu, wykorzystania i wpływu witryn na całym świecie
 • śledzenie zarówno indywidualnej, jak i zbiorczej frekwencji, postępów i ukończenia kursu online oraz analizowanie statystyk dotyczących wyników uczniów i sposobu uczenia się.
 • monitorowanie i wykrywanie naruszeń Kodeksu Honorowego, Warunków Świadczenia Usług, a także innych nadużyć i potencjalnych nadużyć Stron

Jeśli uczestniczysz w projekcie Partnerskiej Akademii Umiejętności, gromadzone są pewne informacje, które są udostępniane Twojemu pracodawcy i stronie Microsoft (patrz punkt 4).

W celach LLPA biznesowych udostępniamy zbiorcze, anonimowe informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Na przykład, możemy ujawnić liczbę osób odwiedzających LLPA Strony lub usługi. Możemy również udostępniać zbiorcze, anonimowe informacje naszym partnerom biznesowym dla ich własnych celów biznesowych.

Twoje dane osobowe będą w pierwszej kolejności przetwarzane w oparciu o umowę, którą mamy z Tobą lub w celu podjęcia działań na Twoją prośbę przed zawarciem umowy, w oparciu o Twoją zgodę lub gdy jest to konieczne dla wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy.

4. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych

W przypadku, gdy bierzesz udział w projekcie Partnerskiej Akademii Umiejętności, udostępniamy Twojemu pracodawcy i Microsoft EU Twoje dane dotyczące rejestracji i postępów - imię, nazwisko, identyfikator MPN, telefon, kraj, e-mail, firma, rola zawodowa, nazwa warsztatu, postępy w nauce (procentowo) + informacje dotyczące harmonogramu egzaminów - kraj, firma, identyfikator egzaminu, miesiąc przystąpienia do egzaminu i informacje o powodzeniu egzaminu (zdany/niezdany) zgodnie z umową o świadczenie usług. Nagrywamy również warsztaty i udostępniamy nagrania Tobie oraz Microsoft. Wykorzystamy Twój e-mail i numer telefonu, aby zapytać Cię o informację, czy zdałeś egzamin.

LLPA może ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Na podstawie Twojej wcześniejszej zgody LLPA może udostępnić zebrane dane osobowe swoim Członkom z kraju, z którego pochodzisz, aby mogli oni kontaktować się z Tobą w celu przekazania informacji o kursach, wydarzeniach lub usługach, które mogą być dla Ciebie interesujące. W takich sytuacjach w momencie zbierania danych wyraźnie zaznaczymy, że informacje będą udostępniane w opisany sposób.

Ponadto, tylko za Państwa wyraźną zgodą będziemy udostępniać Państwa dane osobom trzecim w celach marketingowych. Nie będziemy sprzedawać ani wypożyczać Twoich informacji osobom trzecim.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę, możesz to zrobić, wysyłając e-mail na adres support@thellpa.com.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika usługodawcom zewnętrznym (na przykład w celu zapewnienia usług administratora systemu lub infrastruktury przetwarzania w chmurze) w celu realizacji zadań i świadczenia usług na rzecz użytkownika w naszym imieniu. Tacy usługodawcy zewnętrzni mają dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a ponadto zawarliśmy z nimi umowę zobowiązującą ich do zachowania bezpieczeństwa danych i niewykorzystywania ich do własnych celów.

Możemy dzielić się Twoimi informacjami z zewnętrznymi dostawcami produktów w celu, na przykład, wydania certyfikatu dla ukończonego kursu. W niektórych przypadkach będą oni pełnić rolę administratora danych osobowych i dlatego zalecamy zapoznanie się z ich Polityką Prywatności.

LLPA może udostępnić informacje o użytkowniku w związku z fuzją, sprzedażą aktywów, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej działalności przez inną firmę. O wszelkich zmianach własności lub użytkowników danych osobowych użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem komunikatu umieszczonego na naszej stronie.

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika zgodnie z wymogami organów ścigania lub innych urzędników państwowych w związku z dochodzeniem w sprawie oszustwa, naruszenia własności intelektualnej lub innej działalności, która jest nielegalna lub może narazić użytkownika LLPA na odpowiedzialność prawną.

W ramach usług Wsparcia Umiejętności i scentralizowanego dostarczania szkoleń będziemy korzystać z oprogramowania do czatu grupowego (np. Microsoft Teams). Po dodaniu do zespołu, ze względu na ograniczenia techniczne używanego oprogramowania, dane konta e-mail użytego do dodania Cię do zespołu (imię i nazwisko, e-mail, zdjęcie itp.) mogą być widoczne dla innych członków zespołu w żądaniach spotkania i podczas spotkania.

5. Fora, strony internetowe osób trzecich i łącza

Komentarze lub inne informacje zamieszczane przez użytkownika na naszych forach lub innych obszarach Stron przeznaczonych do komunikacji publicznej lub komunikacji pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami kursów mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez innych, którzy odwiedzają Stronę. Z tego powodu zachęcamy do zachowania dyskrecji przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu na tych forach (lub innych obszarach publicznych) informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe z naszego forum społecznościowego, skontaktuj się z nami pod adresem support@thellpa.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich danych osobowych, w takim przypadku poinformujemy Cię, jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić i dlaczego.

Nasze Strony mogą zawierać łącza do usług lub stron internetowych osób trzecich (takich jak Facebook czy Twitter). Jeśli klikniesz na te łącza, w tym łącza do witryn Członków lub reklam, opuścisz nasze Strony i przejdziesz do wybranej przez siebie witryny. Jeśli odwiedzasz witrynę internetową innej firmy lub korzystasz z usługi innej firmy, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności tej witryny lub usługi. Nasza polityka prywatności nie obejmuje stosowania narzędzi śledzących stron trzecich, a my nie mamy dostępu do tych stron trzecich ani nie sprawujemy nad nimi kontroli. Jeśli na przykład użytkownik zdecyduje się skorzystać z logowania na Facebooku w celu korzystania z naszego forum społecznościowego, podane przez niego informacje są powiązane z jego kontem na Facebooku i aby zażądać usunięcia danych osobowych z naszego forum społecznościowego, należy skontaktować się bezpośrednio z Facebookiem. Również logowanie się do jednej z naszych witryn za pomocą sieci społecznościowej lub konta innej strony trzeciej może umożliwić nam gromadzenie informacji, do których użytkownik zezwolił nam na dostęp z tej sieci społecznościowej lub strony trzeciej.

LLPA obecnie nie gromadzi informacji finansowych od użytkownika; jeśli jednak użytkownik zdecyduje się na zakup którejkolwiek z oferowanych usług, zostanie przekierowany do naszego zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności, a przekazanie informacji dotyczących płatności będzie podlegało warunkom określonym na stronie docelowej płatności dostępnej pod adresem LLPA Warunki świadczenia usług. Strony internetowe podmiotów przetwarzających płatności nie podlegają naszej kontroli, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie i wykorzystywanie informacji o użytkowniku przez takie strony internetowe, chyba że w niniejszej Polityce prywatności zaznaczono inaczej. Zachęcamy do zwracania uwagi na przekierowania na strony internetowe osób trzecich i zapoznawania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej i używanej strony.

6. Przenoszenie Państwa danych osobowych poza Europę

LLPA siedziba główna znajduje się w Holandii, ale nasi Członkowie i partnerzy biznesowi znajdują się na całym świecie, dlatego też my i nasi usługodawcy możemy przekazywać dane osobowe użytkowników lub uzyskiwać do nich dostęp w jurysdykcjach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak jurysdykcja macierzysta użytkownika.

Na przykład może się tak zdarzyć, jeśli korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub jeśli którykolwiek z naszych serwerów znajduje się w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta z naszych usług przebywając poza UE, jego dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarię w celu świadczenia tych usług.

W takich przypadkach podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe otrzymają odpowiedni poziom ochrony w jurysdykcjach, w których je przetwarzamy, na przykład poprzez szereg umów międzyfirmowych opartych na Standardowych Klauzulach Umownych dozwolonych na mocy dyrektywy UE o ochronie danych 95/46/WE i obowiązujących również na mocy nowego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych(UE) 2016/679.

Zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, jest równoznaczna z potwierdzeniem i zgodą na ich przekazanie.

7. Okres zatrzymania

Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszych systemach tylko tak długo, jak długo Twoje konto u nas będzie aktywne, w zależności od potrzeb, aby zapewnić Ci usługę określoną w każdej odpowiedniej umowie, którą z nami posiadasz, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne, aby rozwiązywać spory i egzekwować nasze umowy.

Regularnie sprawdzamy nasze okresy przechowywania danych osobowych.

Możemy odebrać Twój adres e-mail, gdy skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta. Dane zebrane w tym celu zostaną usunięte zaraz po tym, jak pomożemy Ci rozwiązać Twój problem lub skargę.

Jeśli chcesz usunąć swoje konto lub zaprzestać świadczenia usług, lub jeśli przechowujemy Twoje dane osobowe i chcesz, aby zostały one usunięte z naszej bazy danych lub dezaktywowane, skontaktuj się z nami na support@thellpa.com.

8. Jakie są twoje prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 masz prawa jako osoba fizyczna, z których możesz korzystać w związku z informacjami, które posiadamy na Twój temat.

Użytkownik ma prawo do (a) żądania dostępu, (b) sprostowania lub (c) usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również (f) prawo do przenoszenia danych.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dokładność Państwa informacji jest dla nas ważna. Jeśli potrzebujesz pomocy w przeglądaniu, uaktualnianiu lub zmianie swoich informacji, możesz wysłać do nas e-mail na adres support@thellpa.com.

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub poprosić nas o to dla Ciebie, ale jeśli Ty lub my w Twoim imieniu całkowicie usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe, Twoje konto może zostać dezaktywowane i możemy nie być w stanie zapewnić Ci żądanej usługi.

Aby uzyskać kopię przechowywanych przez nas danych osobowych, należy w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod adresem support@thellpa.com.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych ze względu na interes publiczny, w ramach wykonywania władzy publicznej, dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu naszego lub strony trzeciej lub dla celów marketingu bezpośredniego.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości marketingowych, skontaktuj się z nami pod adresem support@thellpa.com, a zostaniesz wypisany. Użytkownik może zrezygnować ze wszystkich wiadomości marketingowych lub z otrzymywania ich na jeden z kilku sposobów (np. pocztą elektroniczną, SMS-em, telefonicznie lub listownie).

9. Profilowanie

Możemy analizować Państwa dane osobowe w celu stworzenia profilu Państwa zainteresowań i preferencji, aby móc się z Państwem skontaktować z informacjami istotnymi dla Państwa oraz w celu wykrycia i zmniejszenia ryzyka oszustwa. Podczas tworzenia profilu możemy wykorzystać wszystkie zebrane informacje o użytkowniku, nawet te dostępne z zewnętrznych źródeł, aby pomóc nam w tym skutecznie.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się profilowaniu w oparciu o przetwarzanie jego danych osobowych w oparciu o interes publiczny, w ramach wykonywania władzy publicznej, dla celów naszego lub osób trzecich uzasadnionych interesów lub dla celów marketingu bezpośredniego. W tym celu prosimy o kontakt z nami na adresy wymienione w sekcji "Jakie są Twoje prawa".

10. Przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich

LLPA nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci w wieku do 16 lat, bez odpowiedniej zgody rodziców lub opiekunów.

Jeśli masz 16 lat lub mniej, proszę nie wysyłać do nas żadnych informacji o sobie, w tym nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, przed uzyskaniem zgody rodzica/opiekuna.

W przypadku, gdy dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia, usuniemy je tak szybko, jak to możliwe, a jeśli użytkownik uważa, że mogliśmy zebrać dane osobowe od osoby poniżej tego wieku, bez odpowiedniej zgody, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie za pomocą adresów podanych w sekcji "Jakie są prawa użytkownika", a my podejmiemy odpowiednie środki w celu zbadania i niezwłocznego rozwiązania tego problemu.

11. Analityka, pliki cookie i inne technologie stron internetowych

LLPA stale udoskonala strony internetowe i produkty poprzez wykorzystanie różnych narzędzi do analizy stron internetowych innych firm, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, narzędzi biurkowych i aplikacji mobilnych, co lubią, a czego nie lubią i gdzie mogą mieć problemy. Mimo że zachowujemy prawo własności do tych danych, nie udostępniamy tego typu danych o poszczególnych użytkownikach stronom trzecim.

Podobnie jak wiele innych firm, LLPA używa Plików Cookie i innych popularnych technologii śledzenia na Stronie i w komunikacji e-mailowej, aby pomóc LLPA lepiej zrozumieć Twoje użycie i potrzeby Strony, obecne i przyszłe - LLPAzwiązane z produktami i usługami, oraz jak LLPA i Członkowie mogą poprawić.

 1. Czym są ciasteczka
  Podobnie jak w przypadku prawie wszystkich profesjonalnych stron internetowych, strona ta wykorzystuje pliki cookie, które są maleńkimi plikami pobieranymi na Twój komputer, w celu poprawy komfortu użytkowania. Cookie to mały plik tekstowy, który jest pobierany na "urządzenie końcowe" (np. komputer lub smartfon), gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową. Umożliwia on stronie internetowej rozpoznanie tego urządzenia użytkownika i zapisanie pewnych informacji o jego preferencjach lub wcześniejszych działaniach. Ta strona opisuje, jakie informacje gromadzą, jak ich używamy i dlaczego czasami musimy przechowywać te pliki cookie. Podzielimy się również informacjami, w jaki sposób można zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, jednak może to spowodować obniżenie jakości lub "złamanie" niektórych elementów funkcjonalności witryny.
 2. Jak używamy ciasteczek
  Używamy plików cookie z różnych powodów wyszczególnionych poniżej. Niestety, w większości przypadków nie ma standardowych branżowych opcji wyłączania plików cookie bez całkowitego wyłączenia funkcjonalności i funkcji, które dodają do tej strony. Zaleca się pozostawienie wszystkich plików cookie, jeśli nie jesteś pewien, czy są one potrzebne, czy nie, w przypadku gdy są one wykorzystywane do świadczenia usług, z których korzystasz.
  Na podstawie ustawień plików cookie LLPA śledzi informacje wskazujące, między innymi, które strony LLPA Witryny były odwiedzane, kolejność ich odwiedzania, kiedy były odwiedzane oraz które hiperłącza i inne elementy sterujące interfejsem użytkownika zostały użyte; LLPA może rejestrować adres IP, system operacyjny i oprogramowanie przeglądarki, z których korzystałeś podczas uzyskiwania dostępu do LLPA Witryny, a LLPA także może być w stanie określić na podstawie adresu IP dostawcę usług internetowych i lokalizację geograficzną punktu połączenia; LLPA może również śledzić i zbierać informacje z wiadomości e-mail, które są LLPA wysyłane do Ciebie, na przykład, czy otworzyłeś wiadomość e-mail lub kliknąłeś na jakiekolwiek linki z tej wiadomości.
 3. Wyłączanie ciasteczek
  Masz kilka opcji zarządzania Cookies i innymi technologiami śledzenia. Dlatego zaleca się, aby nie wyłączać plików cookie. Należą do nich:

  1. Modyfikacja ustawień przeglądarki: Powinieneś mieć możliwość kontrolowania w jaki sposób i czy Twoja przeglądarka internetowa akceptuje pliki cookie, dostosowując jej ustawienia prywatności i bezpieczeństwa. Funkcja "pomoc" na pasku menu większości przeglądarek informuje, jak przestać akceptować nowe Pliki Cookie, jak otrzymywać powiadomienia o nowych Plikach Cookie oraz jak wyłączyć istniejące Pliki Cookie. W przypadku odrzucenia LLPA Plików Cookie, wiele funkcji i udogodnień Strony może nie działać prawidłowo.
  2. Rezygnacja z niektórych śledzenia i reklamy osób trzecich: Niektóre strony trzecie wykorzystywane przez LLPA Cookies i technologie śledzenia oferują możliwość rezygnacji z ich śledzenia poprzez następujące procesy opisane na ich stronach internetowych. LLPA nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność jakichkolwiek opcji rezygnacji stron trzecich.
  3. Proszę kliknąć na poniższe linki, aby dowiedzieć się, jak modyfikować lub usuwać pliki cookie z następujących popularnych przeglądarek:
   1. Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)
   2. Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en)
   3. Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
   4. Safari (https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)
  4. Ciasteczka, które ustawiamy
   Jeśli założysz u nas konto, będziemy używać cookies do zarządzania procesem rejestracji i ogólnej administracji. Pliki te będą zazwyczaj usuwane po wylogowaniu się, jednak w niektórych przypadkach mogą pozostać w pamięci, aby zapamiętać Twoje preferencje dotyczące strony po wylogowaniu się. Plików cookie używamy, gdy jesteś zalogowany, aby zapamiętać ten fakt. Zapobiega to konieczności logowania się za każdym razem, gdy odwiedzasz nową stronę. Te pliki cookie są zazwyczaj usuwane lub usuwane po wylogowaniu, aby zapewnić dostęp do zastrzeżonych funkcji i obszarów tylko po zalogowaniu. Podczas przesyłania danych za pośrednictwem formularza, takiego jak te znajdujące się na stronach kontaktowych lub formularzach komentarzy, pliki cookie mogą być ustawione tak, aby zapamiętać dane użytkownika do późniejszej korespondencji. W celu zapewnienia Państwu wspaniałych doświadczeń na tej stronie, udostępniamy funkcję umożliwiającą ustawienie Państwa preferencji dotyczących sposobu działania tej strony podczas korzystania z niej. Aby zapamiętać Twoje preferencje, musimy ustawić cookies tak, aby te informacje mogły być wywoływane za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję ze stroną, na którą wpływają Twoje preferencje.
  5. Ciasteczka osób trzecich
   W niektórych szczególnych przypadkach stosujemy również cookies dostarczone przez zaufane osoby trzecie. W poniższej sekcji opisano, z jakimi plikami cookie osób trzecich mogą się Państwo spotkać za pośrednictwem tej strony. Ta strona korzysta z Google Analytics, który jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w Internecie, aby pomóc nam zrozumieć, jak korzystać z witryny i sposoby, które możemy poprawić swoje doświadczenie. Te pliki cookie mogą śledzić rzeczy, takie jak czas spędzony na stronie i stron, które odwiedzasz, dzięki czemu możemy nadal produkować angażujące treści. Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć w oficjalnej dokumentacji Google Analytics i polityce prywatności (https://support.google.com/analytics/answer/6004245). W niektórych przypadkach możemy dostarczyć Ci niestandardowe treści na podstawie tego, co mówisz nam o sobie bezpośrednio lub pośrednio, łącząc konto w mediach społecznościowych. Tego typu pliki cookie pozwalają nam po prostu dostarczyć Państwu treści, które w naszym odczuciu mogą być dla Państwa interesujące.
  6. Więcej informacji
   Miejmy nadzieję, że to wyjaśniło sprawy dla Ciebie i jak już wcześniej wspomniano, jeśli jest coś, czego nie jesteś pewien, czy potrzebujesz, czy nie, zazwyczaj bezpieczniej jest zostawić cookies włączone w przypadku, gdy współdziałają one z jedną z funkcji, z których korzystasz na naszej stronie. Jednakże, jeśli nadal szukasz więcej informacji, możesz skontaktować się z nami za pomocą jednej z naszych preferowanych metod kontaktu.
12. Komunikacja

LLPA może być konieczne skontaktowanie się z Tobą z różnych powodów, w tym:

 • Jeśli skontaktujesz się z nami z problemem lub pytaniem, wykorzystamy Twoje dane, aby na nie odpowiedzieć.
 • Możemy skontaktować się z Tobą, aby poinformować Cię o zmianach w naszych usługach i ofercie usług, a także o warunkach dotyczących kursów i imprez, w których uczestniczysz. Możemy również informować Cię pocztą elektroniczną o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności. Takie powiadomienia pocztą elektroniczną lub wiadomościami są uważane za niezbędny element naszych usług i użytkownik nie może z nich zrezygnować.
 • Na podstawie informacji o kursach i wydarzeniach, w których brałeś udział, możemy wysyłać Ci e-maile o nowych kursach i wydarzeniach, o których chciałbyś usłyszeć od nas lub od naszych członków. Zawsze możesz zrezygnować z tego typu wiadomości w dowolnym momencie, przekazując otrzymaną wiadomość na adres support@thellpa.com z tematem "Rezygnacja".
13. Środki bezpieczeństwa

LLPA traktuje bezpieczeństwo Państwa danych osobowych bardzo poważnie, dlatego też wykorzystujemy, stale sprawdzamy, testujemy i aktualizujemy nasze środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby zapobiec przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie lub zmianie, jak również nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi do Państwa danych osobowych.

Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych tylko do tych pracowników, którzy muszą znać te informacje, aby móc świadczyć Państwu usługi. Ponadto szkolimy naszych pracowników w zakresie znaczenia poufności i zachowania prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Jednak żaden środek bezpieczeństwa nie jest idealny, dlatego też zalecamy zabezpieczenie swojego hasła, ponieważ jest to jeden z najprostszych sposobów na zarządzanie bezpieczeństwem własnego konta.

Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji przez Internet nie jest bezpieczna, chyba że została zaszyfrowana. Komunikacja może przechodzić przez wiele krajów przed jej dostarczeniem i nie ponosimy odpowiedzialności za nieupoważniony dostęp lub utratę danych osobowych, które są poza naszą kontrolą.

Jeżeli mamy umowę z inną organizacją na przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu, upewnimy się, że posiada ona odpowiednie środki bezpieczeństwa i przetwarza Państwa dane wyłącznie w sposób, do którego upoważniliśmy ją zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

14. Przegląd niniejszej Polityki Prywatności

Niniejszą Politykę Prywatności poddajemy regularnym przeglądom. Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 31 sierpnia 2022 roku (ostatnia aktualizacja dotyczyła tylko projektu Akademia Umiejętności Partnerskich i edukacji WE).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i w razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie ich pocztą elektroniczną na adres support@thellpa.com.

Menu