Warunki świadczenia usług

Witamy na stronie LLPA. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług ("ToS") oraz Polityką Prywatności przed zarejestrowaniem się na stronach https://thellpa.com/, https://partner.skills-academy.com, https://skills-academy.com/ (w tym na wszystkich stronach oznaczonych białą etykietą) lub korzystaniem z jakiejkolwiek części stron LLPA ("Witryna", która składa się z całej zawartości i stron znajdujących się w domenie internetowej), w tym z dostępem do jakichkolwiek materiałów kursowych, czatów lub innych usług elektronicznych.

Niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności są umowami ("Umowy") pomiędzy Tobą a UżytkownikiemLLPA. Korzystając ze Strony, akceptujesz i zgadzasz się na to, że są one prawnie wiążące, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, czy nie. Jeśli nie rozumiesz lub nie chcesz być związany warunkami Umów, nie powinieneś korzystać ze Strony.

LLPA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na niniejszej stronie, z uaktualnioną datą wejścia w życie. Uzyskując dostęp do Strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, wyrażają Państwo zgodę na zmodyfikowany Regulamin i wszystkie zmiany. Należy okresowo powracać na tę stronę, aby zapewnić zapoznanie się z najbardziej aktualną wersją niniejszego Regulaminu.

Opis miejsca

Strona odsyła użytkowników do kursów online, które zawierają możliwości interakcji między trenerem a studentem i między studentami, dla studentów, którzy wykazują się opanowaniem przedmiotów, świadectwem osiągnięć lub innym uznaniem. Strona jest scentralizowaną platformą, która służy jako łącznik pomiędzy sprzedawcami, członkami i klientami.

Zasady postępowania w Internecie

Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za własne korzystanie z Serwisu i za swoje wpisy użytkowników. Termin "Wpisy użytkownika" obejmuje wszystkie treści przesyłane, publikowane lub rozpowszechniane na stronie przez użytkownika lub innych użytkowników witryny, w tym między innymi wszystkie wpisy na forum, edycje wiki, notatki, pytania, komentarze, filmy i pliki. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, stanowymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami, zasadami i regulacjami, w tym prawami autorskimi, wszelkimi przepisami dotyczącymi przesyłania danych technicznych eksportowanych z kraju zamieszkania oraz wszystkimi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych.

Warunkiem korzystania z LLPA usług jest to, że nie będą Państwo korzystać z Witryny w sposób mający na celu uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub zakłócenie działania jakiegokolwiek serwera lub sieci podłączonych do jakiegokolwiek serwera lub zakłócenie korzystania z Witryny przez inne osoby. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera poprzez hacking, eksplorację haseł lub w inny sposób. Zabronione jest uzyskiwanie lub podejmowanie prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji przechowywanych na Stronie, jej serwerach lub komputerach z nią powiązanych za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Strony.

Poniższa lista przedmiotów jest surowo wzbroniona na stronie:
  • Treści, które zniesławiają, nękają lub grożą innym;
  • Treści, które omawiają nielegalne działania z zamiarem ich popełnienia;
  • Treści, które naruszają własność intelektualną innej osoby, w tym między innymi prawa autorskie lub znaki towarowe;
  • Profanalne, pornograficzne, obsceniczne, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem treści;
  • Treści związane z partyzancką działalnością polityczną;
  • Wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, uszkodzone pliki, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie szpiegowskie lub inne podobne oprogramowanie, które może uszkodzić działanie innego komputera lub własność; oraz
  • Treści, które zawierają celowo niedokładne informacje lub są zamieszczane z zamiarem wprowadzenia w błąd innych osób.

Ponadto, użytkownik zobowiązuje się nie zgarniać ani w inny sposób nie pobierać masowo żadnej zawartości Strony, w tym między innymi listy lub katalogu użytkowników w systemie, podręczników online, wpisów użytkowników lub informacji o użytkowniku. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać w błąd ani nie próbować przedstawiać swojej tożsamości podczas korzystania z Witryny.

Konta użytkowników i Urząd

Aby w pełni uczestniczyć w działaniach Strony, należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i hasło użytkownika w celu utworzenia konta użytkownika ("Konto użytkownika"). Użytkownik zgadza się, że nigdy nie ujawni ani nie udostępni informacji dotyczących jego Konta Użytkownika osobom trzecim z jakiegokolwiek powodu. Podczas zakładania Konta użytkownika użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie dodatkowych informacji opcjonalnych (np. adresu). Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje są dokładne i aktualne. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania i aktualizowania swoich danych w celu zapewnienia ich dokładności i aktualności.

W przypadku uczestnictwa w projekcie Partnerskiej Akademii Umiejętności, udostępniamy Państwa dane rejestracyjne i dane dotyczące postępów - imię, nazwisko, telefon, kraj, e-mail, firma, stanowisko, nazwa warsztatu, postępy w nauce (procentowo) + informacje dotyczące harmonogramu egzaminów - kraj, firma, ID egzaminu, miesiąc przystąpienia do egzaminu oraz informacje o powodzeniu egzaminu (zdany/niezdany) Państwa pracodawcy i Microsoft EU zgodnie z umową o świadczenie usług. Po egzaminie wyślemy Ci e-mail z formularzem, w którym poinformujesz nas o informacji o powodzeniu egzaminu (zdany/niezdany) w celach sprawozdawczych. W przypadku, gdy nie wypełnisz formularza, skorzystamy z Twojego numeru telefonu, aby poprosić Cię o informację o wyniku egzaminu (zdany/niezdany).

Kandydaci biorący udział w egzaminie/konkursie online LLPA , w tym między innymi "C3 Cloud Skills Cup Tournament", "C3 Cloud Skills Cup World Championships" lub "AWSome Skills Challenge" będą mieli automatycznie wyświetlane swoje dane, w tym między innymi imię, nazwisko, wynik, czas ukończenia, nazwę firmy lub nazwę szkoły, na publicznej tablicy liderów prowadzonej przez LLPA Member, Algebra- z siedzibą w Chorwacji. Tablica liderów jest formą "rankingu", który określa wyniki konkursu. Informacje o Twojej rejestracji zostaną udostępnione w sieci LLPA odpowiedniemu członkowi LLPA w Twoim kraju, który będzie gospodarzem lokalnego wydarzenia.

W przypadku uczestnictwa w "PL-900 Power Platform", "Microsoft Industry Tech Sessions", "Free Fundamentals" lub innych powiązanych bezpłatnych wydarzeniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych centralnie przez LLPA we współpracy z jej członkami, dane rejestracyjne i dane dotyczące postępów - imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, numer kontaktowy, których użyjesz do zakupu pakietu, zostaną udostępnione członkowi LLPA w Twoim kraju.

Kandydaci rejestrujący się na C3 Global Cloud Skills v-Tour będą mieli przetwarzane swoje dane (w tym m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, kraj, nazwę firmy, stanowisko i branżę) przez platformę vFairs w celu utworzenia konta zarejestrowanego kandydata, aby uzyskać dostęp do treści online, wirtualnych stoisk i działań transmitowanych na żywo. Informacje rejestracyjne zostaną udostępnione członkowi LLPA w Państwa kraju.

Informacje dotyczące imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy firmy i kraju zamieszkania wykwalifikowanych uczniów uczestniczących w inicjatywie Skills4Ukraine będą gromadzone przez stronę LLPA i stowarzyszonego Członka LLPA lub partnera realizującego szkolenia w celu ułatwienia przeprowadzenia kursu.

Autoryzowani Uczący się uczestniczący w Programie Microsoft Enterprise Skills Initiative będą mieli swoje dane dotyczące nazwy firmy, imienia, nazwiska i adresu e-mail zebrane przez LLPA i powiązanego LLPA Członka w celu ułatwienia Kursów Programu. Upoważnieni uczniowie będą kontaktowani przez LLPA lub stowarzyszonego LLPA Członka wyłącznie w celu ułatwienia dostępu do Microsoft Oficjalnego Kursu Online i rejestracji/ukończenia szkolenia. Firma LLPA i jej członkowie stowarzyszeni LLPA NIE będą udostępniać danych osobowych zebranych w ramach Programu żadnym stronom trzecim bez podstawy prawnej do tego. LLPA zobowiązuje się do wykorzystywania takich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Kursów Programu. Jednakże, LLPA może udostępnić dane osobowe Upoważnionych Uczniów Microsoft w celu zgłoszenia ukończenia kursu za pomocą systemu online Arvato (Microsoft's Learning Partner Programs Portal). Microsoft będzie otrzymywać i wykorzystywać Dane Osobowe w celu kontaktowania się z Upoważnionymi Uczniami w sprawie produktów, usług, wydarzeń lub ofert. W tym, Dane Osobowe udostępnione Microsoft będą również udostępniane firmie/organizacji Autoryzowanych Uczniów. Strona LLPA gwarantuje, że udostępnienie Danych osobowych stronie Microsoft nie naruszy żadnych umów ani zobowiązań i będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami dotyczącymi prywatności.

Dbamy o poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Więcej informacji o tym, jakie informacje gromadzi LLPA i w jaki sposób wykorzystuje je LLPA , można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Prawo użytkownika do korzystania z treści zamieszczonych na Stronie.

O ile nie zaznaczono, że treści zawarte na Stronie są własnością publiczną, są one chronione holenderskim i zagranicznym prawem autorskim. O ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej na Stronie, teksty, egzaminy, nagrania wideo, obrazy i inne materiały instruktażowe udostępniane wraz z kursami oferowanymi na Stronie są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku użytkownika w związku z tymi kursami.

Niektóre dokumenty referencyjne, podręczniki cyfrowe, artykuły i inne informacje znajdujące się w Witrynie zostały wykorzystane za zgodą osób trzecich, a korzystanie z tych informacji podlega określonym zasadom i warunkom, które zostaną zamieszczone wraz z tymi informacjami. Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich tych zasad i warunków.

Użytkownik wyraża zgodę na zachowanie wszelkich praw autorskich i innych informacji dotyczących treści uzyskanych za pośrednictwem Strony. Wszelkie prawa do Strony i jej zawartości, o ile nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.

Posty użytkowników

Oświadczenia użytkowników i gwarancje.

Przesyłając lub rozpowszechniając swoje Wpisy Użytkownika potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz (1), że posiadasz niezbędne prawa, licencje, zgody i/lub zezwolenia na powielanie i publikowanie wpisów Użytkownika oraz na upoważnienie LLPA i jego użytkowników do powielania, modyfikowania, publikowania i innego wykorzystania i rozpowszechniania Twoich wpisów Użytkownika w sposób zgodny z licencjami udzielonymi przez Ciebie poniżej, oraz (2) że ani przesyłanie przez Ciebie wpisów Użytkownika, ani korzystanie z udzielonych poniżej licencji nie naruszy praw osób trzecich. Ty, a nie TyLLPA, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wpisy Użytkownika i konsekwencje ich zamieszczania lub publikowania.

Licencja Przyznanie licencji do LLPA.

Przesyłając lub rozpowszechniając swoje komentarze użytkownika, niniejszym przyznajesz LLPA na całym świecie, niewyłączne, zbywalne, przenośne, sublicencjonowalne, w pełni opłacone, wolne od tantiem, wieczyste, nieodwołalne prawo i licencję do hostingu, transferu, wyświetlania, wykonywania, reprodukcji, modyfikacji, dystrybucji, redystrybucji, relicencjonowania i innego wykorzystania, udostępniania i eksploatacji swoich komentarzy użytkownika, w całości lub w części, w dowolnej formie i w dowolnym formacie medialnym i za pośrednictwem wszelkich kanałów medialnych (obecnie znanych lub opracowanych w przyszłości).

Licencja Przyznanie licencji LLPA Użytkownikom.

Przesyłając lub rozpowszechniając swoje Wpisy Użytkownika, Użytkownik niniejszym udziela każdemu użytkownikowi Strony niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z jego Wpisów Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu dla własnych celów osobistych.

Certyfikaty, itp.

Generalnie.

Strona LLPA i inne instytucje oferujące kursy na Stronie (zwane dalej łącznie "Członkami") mogą oferować certyfikat osiągnięć lub inne potwierdzenie ("Certyfikat") dla studentów, którzy w ich ocenie w sposób zadowalający wykazali się opanowaniem materiału kursu. Certyfikaty będą wystawiane przez stronę LLPA na nazwisko Członka, od którego pochodzi kurs, lub będą kierowane do procesu wystawiania certyfikatów przez Członków. Decyzja o tym, czy dany kursant otrzyma certyfikat, leży wyłącznie w gestii Członka przyznającego certyfikat. Strona LLPA i/lub Członkowie prowadzący kursy na Stronie mogą zdecydować o nie przyznawaniu Certyfikatu w przypadku niektórych kursów.

Znaki towarowe.

Nazwy, logo i pieczęcie używane na Stronie są znakami towarowymi ("Znaki towarowe") odpowiednich podmiotów. Użytkownikowi nie wolno używać żadnego z tych znaków towarowych ani żadnych ich odmian bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Użytkownik nie może używać żadnego z tych znaków towarowych ani ich odmian do celów promocyjnych ani w żaden sposób, który umyślnie lub nieumyślnie twierdzi, sugeruje lub, w wyłącznej ocenie tych instytucji, daje wrażenie związku z tymi instytucjami lub poparcia przez nie.

Wszystkie znaki towarowe nie będące własnością Członków, które pojawiają się na Stronie LLPA lub w ramach usług udostępnianych na Stronie lub za jej pośrednictwem, jeśli takie istnieją, są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Żadna z informacji zawartych na Stronie nie powinna być interpretowana jako udzielenie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego na Stronie bez pisemnej zgody właściciela danego znaku towarowego.

Zrzeczenie się gwarancji / Ograniczenie odpowiedzialności.

Witryna i wszelkie informacje, treści lub usługi udostępniane na stronie lub za jej pośrednictwem są dostarczane "tak jak są" i "tak jak są dostępne" bez jakichkolwiek gwarancji (wyraźnych, dorozumianych lub innych), w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji pokupności, przydatności do określonego celu i nienaruszalności, z wyjątkiem sytuacji, w których takie dorozumiane gwarancje nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

LLPA a LLPA Uczestnicy (zgodnie z definicją poniżej) nie gwarantują, że strona będzie działać w sposób nieprzerwany lub bezbłędny, że strona jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów, lub że kursy lub treści będą spełniać Twoje potrzeby lub oczekiwania. LLPA a Uczestnicy nie gwarantują również dokładności, kompletności, aktualności lub jakości strony lub jakichkolwiek kursów lub treści, ani że jakiekolwiek konkretne kursy lub treści będą nadal udostępniane. "LLPA Uczestnicy" oznaczająLLPA, MicrosoftLLPA Członków, podmioty dostarczające informacje, treści lub usługi dla strony oraz instruktorów kursów.

Korzystanie z witryny, a także z treści i usług uzyskanych z niej lub za jej pośrednictwem, odbywa się na własne ryzyko. Dostęp do informacji, materiałów i danych lub ich pobieranie za pośrednictwem strony internetowej lub wszelkich witryn referencyjnych odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia własności (w tym systemu komputerowego) lub utratę danych, które wynikają z pobrania lub wykorzystania takich materiałów lub danych, chyba że wyraźnie określono inaczej w polityce LLPA prywatności.

Posty użytkowników Wyłączenie odpowiedzialności.

Użytkownik rozumie, że podczas korzystania z Serwisu będzie narażony na ogłoszenia użytkowników pochodzące z różnych źródeł i że ani on, LLPA ani LLPA Uczestnicy nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, przydatność, wiarygodność lub prawa własności intelektualnej związane z takimi ogłoszeniami użytkowników. Ponadto użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ogłoszenia użytkowników, które są niedokładne, obraźliwe, oszczercze, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw i zgadza się na zrzeczenie się i niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub środków prawnych lub zadośćuczynienia, które ma lub może mieć wobec LLPA lub któregokolwiek z LLPA uczestników w odniesieniu do nich. Ani żaden z LLPA Uczestników, ani LLPA też żaden z Uczestników nie popiera żadnych wpisów użytkowników ani wyrażonych w nich opinii, rekomendacji lub porad. LLPA Ani żaden z LLPA uczestników nie jest zobowiązany do monitorowania jakichkolwiek wpisów użytkowników lub innych informacji przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem Witryny.

Jednakże LLPA zastrzega sobie prawo do przeglądania Wpisów Użytkownika i do korzystania z własnego uznania w celu edycji lub usunięcia, w całości lub w części, wszelkich Wpisów Użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, lub do umożliwienia LLPA Uczestnikom dokonania tego.

Nie ograniczając powyższego, po otrzymaniu powiadomienia od użytkownika lub właściciela treści, że zamieszczone przez niego treści rzekomo nie są zgodne z niniejszym Regulaminem, LLPA może on zbadać ten zarzut i zdecydować, według własnego uznania, czy usunąć zamieszczone przez niego treści, do czego zastrzega sobie prawo w każdej chwili i bez powiadomienia.

Linki do innych stron.

Strona może zawierać hiperłącza do witryn utrzymywanych lub kontrolowanych przez inne podmioty. LLPA LLPA Uczestnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość lub korzystanie z produktów lub usług, które mogą być oferowane na tych stronach, ani nie sprawdzają ich, nie zatwierdzają, nie weryfikują i nie popierają ich rutynowo. Jeśli zdecydujesz się na dostęp do stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą odnośniki, robisz to na własne ryzyko.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zgadza się, że LLPA ani żaden z LLPA Uczestników nie będzie ponosił wobec niego odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, rzeczywiste lub wynikowe, wynikające z niniejszych warunków świadczenia usług lub z nimi związane, ani za korzystanie (lub niemożność korzystania z witryny przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią), ani za umieszczanie treści na witrynie, ani za poleganie na informacjach uzyskanych z witryny lub za jej pośrednictwem, bez względu na to, czy roszczenie jest oparte na prawie umownym, deliktowym, ustawowym czy innym.

W szczególności, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ani LLPA , ani żaden z Uczestników LLPA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikowe, pośrednie, karne, szczególne, przykładowe lub przypadkowe, przewidywalne lub nieprzewidywalne oraz niezależnie od tego, czy LLPA lub którykolwiek z Uczestników LLPA dopuścił się zaniedbania lub w inny sposób zawinił (w tym, lecz nie wyłącznie, roszczenia z tytułu zniesławienia, błędów, utraty zysków, utraty danych lub przerwy w dostępności danych).

Niektóre prawa państwowe nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych ani na wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód. Jeśli te przepisy prawa mają zastosowanie do użytkownika, niektóre lub wszystkie z powyższych zastrzeżeń, wyłączeń lub ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, a użytkownik może mieć dodatkowe prawa.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, chronić i zabezpieczać LLPA LLPA Uczestników oraz ich odpowiednie podmioty zależne, stowarzyszone, studentów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami osób trzecich wynikającymi z korzystania ze Strony, wynikającymi z niego lub w jakikolwiek sposób z nim związanymi, w tym przed wszelką odpowiedzialnością lub wydatkami wynikającymi z wszelkich roszczeń, strat, szkód (rzeczywistych i wtórnych), pozwów, orzeczeń, kosztów postępowania sądowego i honorariów adwokackich, wszelkiego rodzaju i charakteru. W takim przypadku, LLPA lub jeden z LLPA Uczestników dostarczy Ci pisemne powiadomienie o takim roszczeniu, pozwie lub powództwie.

Różne

Prawo do wypowiedzenia; Zakończenie kursów i treści.

Użytkownik zgadza się, że LLPAwedług własnego uznania może zakończyć korzystanie z Witryny lub uczestnictwo w niej, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, po uprzednim powiadomieniu. Polityką firmy jest LLPAzamknięcie w odpowiednich okolicznościach kont użytkowników Strony, którzy wielokrotnie naruszyli prawa autorskie LLPA oraz LLPA.

Uczestnicy zastrzegają sobie prawo do anulowania, opóźnienia, przesunięcia w czasie lub zmiany formatu kursu oferowanego za pośrednictwem Strony lub zaprzestania udostępniania części lub całości zawartości Strony lub związanych z nią usług, a Ty zgadzasz się, że LLPA ani żaden z LLPA Uczestników nie będzie ponosił wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za takie działanie. Jeśli użytkownik nie chce już dłużej korzystać ze Strony, może w każdej chwili zakończyć swoje uczestnictwo. Prawa przyznane użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu wygasają po wygaśnięciu jego prawa do korzystania ze Strony, ale pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy po wygaśnięciu tego prawa.

Cała umowa.

Niniejszy Regulamin oraz Polityka LLPA Prywatności stanowią razem całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Użytkownikiem LLPA w odniesieniu do korzystania ze Strony, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem i LLPA dotyczące korzystania ze Strony.

Zrzeczenie się i rozdzielenie ToS.

Brak wykonania lub egzekwowania przez LLPA jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony mimo to zgadzają się, że sąd powinien dążyć do nadania mocy prawnej intencjom stron odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w pełnej mocy.

Wybór prawa.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że niniejszy Regulamin oraz wszelkie roszczenia lub spory wynikające z lub związane z niniejszym Regulaminem lub jakąkolwiek treścią lub usługą uzyskaną z lub za pośrednictwem Strony będą podlegać prawu holenderskiemu.

Data wejścia w życie:

31 sierpnia 2022 r. (ostatnia aktualizacja związana wyłącznie z inicjatywą Skills4Ukraine).

Menu