MedlemmarComputrain
Nederländerna (nederländerna)
Computrain

Computrain är den största och ledande IT-utbildningsleverantören i Nederländerna, grundad 1984. Under de senaste tre decennierna Computrain har vuxit till en organisation med 8 egna utbildningsanläggningar, nästan 20 anställda utbildare och 200 frilansutbildare. Varje år utbildar vi mer än 20.000 proffs.

Vi är den viktigaste partnern till Microsoft i Nederländerna när det gäller utbildning för informationsarbetare, IT-proffs och utvecklare. Vi levererar auktoriserad utbildning på alla Microsoft Produktområden, från Windows Server, Windows Client och Visual Studio till SQL Server och SharePoint.

Vår omfattande Microsoft Office-portföljen är helt modulär, där eleverna kan välja moduler med ämnen som är av deras specifika intresse. Våra Microsoft Office-kurser levereras med eget skapat Office-utbildningsmaterial.

Computrain är också en av de viktigaste utbildningspartnerna till Adobe, EC Council, Citrix och Red Hat, som tilldelas Red Hat Training Reseller of the Year 2013.

Förutom lärarledd klassrumsutbildning Computrain har ett brett utbud av erbjudanden i till exempel accelererade blandade certifieringsspår (Bootcamps) och instruktörsledd hybridklassrumsutbildning ( Computrain Ansluten). Vårt garanterade kompetenscenter (EC Software Development, EC Windows, EC Citrix, EC Databases och EC Dynamics) schema kompletterar vårt erbjudande.

Computrain Är:

 • Microsoft Guld lärande partner
 • Adobes auktoriserade utbildningscenter (AATC)
 • Novell Platinum-partner
 • Citrix auktoriserade utbildningscenter (CALC)
 • Red Hat certifierad träningspartner
 • VMware-ansluten utbildningspartner
 • Cisco-ansluten utbildningspartner
 • Ackrediterat utbildningscenter för EG-rådet
 • ITIL® Ackrediterad utbildningsleverantör av APMG
 • PRINCE2® Ackrediterad utbildningsorganisation av APMG
 • Prometriskt auktoriserat testcenter
 • VUE-auktoriserad testcenter
 • VUE Välj partner
 • Certiport auktoriserad testcenter
 • ISO 9001-certifierad
Kontakta

Maraton 7
1213 PD Hilversum, Nederländerna

Patrick Kersten
Programdirektör
0
PKersten (pkersten) @ computrain .nl

Menyn