Algebra

Algebra är den största och snabbast växande utbildningsgruppen i Kroatien. Under de 20 åren av Algebra "mer än 120 000 personer har fullgjort sina olika typer av utbildningsprogram, medan 15 000 studenter i olika åldrar varje år är inskrivna i ett av de 25 000 seminarier och andra utbildningsprogram som erbjuds vid Algebra .

Det finns för närvarande inga händelser.
Det finns för närvarande inga händelser.
Det finns för närvarande inga händelser.
Menyn